Skulptur.

Ethvert kunstværk i tre dimensioner. - Efter concept art i 1970’erne, begyndte ordet at blive anvendt om en lang række avantgarde kunstværker fra skrevne udsagn til anvendelsen af tid og rum som ekstra dimensioner.


Land art ('jordkunst' ; 'stedsbestemt kunst') er en kunstform hvor naturen spiller en central rolle, enten i selve kunsten eller som kulisse. Den opstod USA i slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970`erne og befinder sig genremæssigt mellem skulptur og landskabsarkitektur.
Det er ofte ikke meningen af projekterne skal vedligeholdes, men netop
udsættes for vind og vejr.