Sæsonlængde

Musikskolen følger en undervisningsplan, som er baseret på et skoleår.

Afdelingen for musikskolen har en sæsonlængde på 40 uger:
38 undervisningsuger og 2 projektuger.

 

Tilmelding

Man tilmelder sig for hele undervisningsåret med mindre andet er anvist.

Der er ikke prøvetid i musikskolen – se evt. 'Udmeldelse'

 

Betalingsbetingelser

Opkrævningen er fordelt på max. 5 rater der forfalder primo i følgende måneder: september, november, januar, marts og maj

Se priser her

Ved for sen indbetaling opkræver Greve Kommune et gebyr 250 kr.
Søskenderabat: Fuld pris for ældste barn og 10% reduktion for yngre søskende, som bliver fratrukket i sidste rate.Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kontoret på grevekulturbase@greve.dk
Udmeldelser på anden vis godtages ikke.

Ved udmeldelse hæfter man for indeværende rate, såfremt udmeldelsen er kontoret i hænde senest 1 måned før næste rates forfaldsdato.

Hvis kontoret ikke har modtaget udmeldelsen inden 1 måned før næste forfaldsdato, hæfter man for indeværende rate + næste rate.

Eks: Udmeldelse d. 31. januar - man betaler t.o.m. 3. rate.

Udmeldelse d. 1. februar – man betaler t.o.m. 4. rate

Der er en bagatelgrænse på udmeldelse efter 2 undervisningsgange, hvor man kun betaler for indeværende måned.

 

Afbud/aflysning

Hvis du er forhindret i at komme til undervisning, bedes du melde afbud direkte til læreren.
Hvis dette ikke er muligt, bedes du meddele det til kontoret på 43 97 35 20/43 97 34 60 eller på grevekulturbase@greve.dk så tidligt på dagen som muligt.
Mistet undervisning som følge af elevfravær erstattes ikke.
I tilfælde af, at musikskolen må aflyse undervisningen vil tilbagebetaling finde sted, når mistet undervisningstid overstiger 3 gange. 

Musikskolen fortager aflysninger via SMS til alle de mobilnumre, som er opgivet ved tilmeldingen.

Musikskolen forbeholder sig retten til at omlægge planlagt undervisning til fx sammenspil, ekskursioner eller lign.

 

Instrumenter og instrumentleje

Det er muligt at leje et instrument af musikskolen med enkelte undtagelser.
Hvis alt er udlejet, kan musikskolen hjælpe med at formidle kontakt til anden udlejer.

Opkrævningen for instrumentleje forfalder sammen med opkrævningen for undervisning.
Max perioden for instrumentudlejning er 3 år, dog kan der dispenseres pga. særlige hensyn.
Musikskolen vil altid være behjælpelig med et instrumentkøb.

Lejer du et instrument af musikskolen skal du være opmærksom på følgende: 
- at erstatte skader på instrumentet der ikke skyldes almindelig slitage. Evt. reparation skal foranstaltes af lejer efter nærmere aftale med underviser.
- at instrumentet skal erstattes af et tilsvarende, hvis det skulle bortkomme.
- at instrumentet skal vedligeholdes og rengøres af lejer. Instrumentet afleveres i rengjort stand. Aftales med underviser.
 
- blade, strenge, olier og lignende skal købes af lejer selv.
- vi gør opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber kun dækker leje af instrumenter de første 4 uger. 

Noder

Noder til instrumentalundervisning betales almindeligvis af eleven. Greve Kultur-Base har indgået aftale med Copy-dan om anvendelse af kopieret materiale i undervisningen. Copy-dan afgiften på kr. 20,00 opkræves sammen med 1. rate.