Kære alle elever og forældre på Musikskolen

 

Efter sommerferien har musikken nu spillet i en måned og det er skønt at både se og høre jer. 

Vi er gået ind i den første efterårsmåned og Covid-19 har desværre ikke slippet sit tag endnu. Vi kan derfor ikke understrege nok, at det er vigtigt, vi fortsætter med at passe på os selv og hinanden.

 

Følgende restriktioner skal overholdes: 

  • Hold afstand!
  • Der er krav om enten håndsprit eller håndvask inden undervisning. -Jeres underviser hjælper jer også med at huske det og der er håndsprit i alle lokaler.
  • Elever skal vente udenfor matriklerne indtil de bliver hentet af underviser. Vi har desværre ikke kapacitet til at have ventende elever på gangene på musikskolen. Det anbefales, at eleven møder så tæt på undervisningstidspunktet som muligt, for at undgå ventetid udendørs.
  • Elever der får undervisning decentralt , fx på folkeskolerne, har særskilte aftaler med deres underviser om mødested. -Ved tvivl, kontakt din underviser.
  • Forældre/søskende må som udgangspunkt ikke opholde sig på matriklerne, og aflevering/afhentning sker udendørs hvis muligt.
  • Vi skal bede jer tage stilling til, om I kan risikere at være smittede og I skal blive hjemme fra undervisningen, hvis I har den mindste mistanke eller begyndende sygdomstegn (snue, hoste osv).  -Raske lærere underviser raske elever.
  • Vi skal bede jer melde det til kontoret straks, hvis I bliver erklæret smittet med Corona, så vi kan tage vores forholdsregler.

 

Vi følger nøje Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer omkring Coronasmitte. Derudover følger vi også Danske Musik- og Kulturskolers mere fagspecifikke retningslinjer: https://dmkskoler.dk/vejledende-anbefalinger-ved-genaabning-af-musik-og-kulturskolerne/

Skriv gerne til kontoret, hvis der skulle være spørgsmål.