Det har været et meget specielt år med nedlukninger og anderledes hverdage for alle. På trods af dette, er vi stolte af at have gennemført kvalitetsundervisning både fysisk og online. Mange glade elever har været igennem Musikskolen, Billedskolen, Performanceskolen og Ungdomsskolen og vi glæder os til at se jer alle igen i den nye sæson.

 

Særligt om Covid-19

Kære alle elever og forældre i Greve Kultur-Base,

Vi er gået ind i de første forårsmåneder og Covid-19 er heldigvis ved at slippe sit tag. Det skal gerne fortsætte sådan, så vi kan stadigvæk ikke understrege nok, at det er vigtigt, vi fortsætter med at passe på os selv og hinanden.

Følgende restriktioner skal overholdes: 

  • Hold afstand!
  • Der er krav om enten håndsprit eller håndvask inden undervisning. -Jeres underviser hjælper jer også med at huske det og der er håndsprit i alle lokaler.
  • Elever skal vente udenfor matriklerne indtil de bliver hentet af underviser. Vi har desværre ikke kapacitet til at have ventende elever på gangene på musikskolen. Det anbefales, at eleven møder så tæt på undervisningstidspunktet som muligt, for at undgå ventetid udendørs.
  • Elever der får undervisning decentralt , fx på folkeskolerne, har særskilte aftaler med deres underviser om mødested. -Ved tvivl, kontakt din underviser.
  • Forældre/søskende må som udgangspunkt ikke opholde sig på matriklerne, og aflevering/afhentning sker udendørs hvis muligt.
  • Vi skal bede jer tage stilling til, om I kan risikere at være smittede og I skal blive hjemme fra undervisningen, hvis I har den mindste mistanke eller begyndende sygdomstegn (snue, hoste osv).  -Raske lærere underviser raske elever.
  • Vi skal bede jer melde det til kontoret straks, hvis I bliver erklæret smittet med Corona, så vi kan tage vores forholdsregler.

 

Vi følger nøje Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer omkring Coronasmitte. Derudover følger vi også Danske Musik- og Kulturskolers mere fagspecifikke retningslinjer: https://dmkskoler.dk/vejledende-anbefalinger-ved-genaabning-af-musik-og-kulturskolerne/

Skriv gerne til kontoret, hvis der skulle være spørgsmål.

Tilmelding og gentilmelding!

Vi nærmer os tiden, hvor der skal gentilmelde den nye sæson 2021/2022. Der bliver åbnet for dette mandag d. 3. maj.