Hille underviser i tværfløjte

Uddannelse: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium


Hvad er det i musikken, der inspirerer dig: Den unikke måde musikken kan kommunikere, danne fællesskaber og bryde barrierer imellem mennesker. For mig handler det ikke kun om at eleverne skal lære at spille fløjte, men mere om at udvikle hele mennesker, der kan bruge de kundskaber de lærer gennem musikken i alle livets aspekter.