Tina underviser i Rytmebutik, SSB og 0. klassesforløb

Tina er uddannet statsprøvet musiklærer og musikpædagog ved Det kgl. danske Musikkonservatorium, og har taget diplomeksamen med trompet som hovedfag. Efterfølgende har Tina taget efteruddannelse i musik og bevægelse hos Lotte Kærså, og grundskoleundervisning hos Linda Vilhelmsen.

Udgangspunktet for Tinas undervisning er: Musik skal være sjovt, og det skal lyde godt.

Mig 1