GKB Vignet Ungdomsskolen

Kontakt grevekulturbase@greve.dk for yderligere information eller for at søge en ledig stilling

Greve Ungdomsskole søger blandt andet timelønnet undervisere til følgende:

Koreansk, Kinesisk, Russisk, Engelsk, Tysk og Latin

Hvad vi forventer af dig 

Vi forventer at du er dygtig til dit fag og kan formidle det på en engagerende måde i øjenhøjde med de unge. Du behøver hverken at have undervisningserfaring eller have erfaring med unge, selv om begge dele er et plus. 

At undervise i Ungdomsskolen handler 50/50 om det faglige og det sociale. De unge kommer i deres fritid og deres engagement og lyst til at komme er afhængigt af et godt forhold til underviseren og et trygt fællesskab på holdet. 

Selv om du er eksperten, forventer vi at du involverer de unge, så de ikke bliver passive modtagere af et forløb, du har planlagt alene.